به نظر من بعضی چیزا یه دوره عمر مفید دارند، و بعد از اونها یک دوره عمر مفیدتر! سخن و ارزشی که این سازه ی ایستگاه راه‌آهن، امروز بعد از هشتاد سال برای ما میتونه داشته باشه، کمتر از کاربردش در روزگار خودش نیست؛ اگر ما قدر بدونیم.
با تغییر شرایط نسبت به روزهای نخست راه اندازی راه‌آهن در ایران و ایجاد دسترسی‌های جاده‌ایی، شرایط ایستگاههای راه آهن هم تغییر کرد. خانه های اداری متروک و گاه تخریب شدند و طبقه دوم بسیاری از ایستگاه ها نیز چنین وضعیتی پیدا کردند.
درگاه و پنجره‌های بسته شده ایستگاه ساقه در مسیر قم به اراک.