تجربه ای متفاوت
هدف ما در این تورها علاوه بر بازکشف جاذبه های راه آهن، ایجاد لذتی متفاوت و شیرین از سفرهای داخلی ست. لذت دیدن جاذبه های راه آهن و ایرانمان، سوار بر قطار گردشگری و عبور از پیچ و خم های مسیر ریلی، از جمله لذت بخش ترین لحظات تور ما _ به گفته‌ی مخاطبانمان _ است.
اجرای تورها  ترکیبی از مسیر جاده ای و مسیر ریلی است که بسته به مسیر انتخاب شده و ویژگی های آن، هر کدام سهم متفاوتی خواهند داشت.