تورهای گردشگری راه آهن
از آنجایی که نگهداری و معرفی جاذبه های تاریخی فرهنگی ایران همیشه یکی از اهداف اصلی شهبازان بوده و هست، فعالیت ما در “بازکشف جذابیت های راه آهن” با هدف شناسایی، معرفی، جذابیت‌های راه آهن در چند زمینه به طور موازی دنبال شد.  یکی از این زمینه‌ها که امکان لمس مستقیم موضوع را برای مخاطبان فراهم می‌کند ،تورهای گردشگری راه آهن است. در این مسیر با حمایت شرکت محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران، همکاری شرکت رجا و همچنین شرکت های برگزار کننده تور ، موفق به برپایی تورهای تخصصی و تفریحی راه‌آهن شده‌ایم. در درجه اول خود موضوع راه آهن موضوع اصلی تورهای گردشگری شهبازان به حساب می آید. موضوع راه آهن به واسطه دارا بودن پنج مشخصه اصلی، از دید ما ، دارای جذابیت های بالقوه گردشگری ست: وجه اجتماعی- وجه فنی- وجه فراتر از عملکرد- وجه تاریخی و نهایتا وجه زیبایی.